Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.33
ze dne 18.11.2010

k prodloužení nájemní smlouvy - nebytový prostor v ul. Ke kulturnímu domu č. popisné 439 na pozemku parc. č. 750/2 a dalších pozemků parc. č. 750/1 a parc. č. 750/3 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2015. Žádost se týká nebytového prostoru ul. Ke kulturnímu domu čp. 439 a pozemků parc. č. 750/1, parc. č. 750/2 a parc. č. 750/3 v k. ú. Řepy. Správa shora uvedených pozemků a budovy je svěřena MČ Praha 17.
 
II. NESOUHLASÍ
s prodloužením doby nájmu nebytového prostoru v ul. Ke kulturnímu domu čp. 439 a pozemků parc. č. 750/1, parc. č. 750/2 a parc. č. 750/3 v k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení, písemně uvědomit nájemce o ukončení nájemního vztahu k 31. 12. 2010 a k témuž dni předání nebytového prostoru v ul. Ke kulturnímu domu čp. 439 a pozemků parc. č. 750/1, parc. č. 750/2 a parc. č. 750/3 v k. ú. Řepy vlastníkovi – pověřenému zástupci MČ Praha 17.

Tisk Export článku do PDF