Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.9
ze dne 13.06.2011

k přípravě soutěže na komoditní burze

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o stavu příprav na výběr dodavatele služeb spojených s dodávkou el. energie prostřednictvím komoditní burzy.

II. SOUHLASÍ
s uzavřením „Dohody o spolupráci při výběru dodavatele služeb spojených s dodávkou elektrické energie“.

III. SOUHLASÍ
s následným vypsáním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zastupování klienta při obchodování elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny.“zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IV. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ Praha 17 zabezpečit ve spolupráci s právníkem úřadu případné dopracování smlouvy dle bodu II. na základě jednání s ostatními účastníky dohody.

V. UKLÁDÁ
v návaznosti na bod IV. tajemníkovi ÚMČ Praha 17 zabezpečit ve spolupráci s právníkem úřadu vypsání výzvy dle bodu III.

VI. UKLÁDÁ
starostce Bc. Jitce Synkové uzavřít smlouvu dle bodu II. po její právní verifikaci.

VII. UKLÁDÁ
starostce Bc. Jitce Synkové podpis výzvy dle bodu III.

Tisk Export článku do PDF