Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.7
ze dne 05.09.2011

k připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky č. 20/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy, o spádových oblastech základních škol, která by od ledna 2012 měla nahradit vyhlášku stávající

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následující obecně závazné vyhlášky: Návrh obecně závazné vyhlášky č. 20/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy, o spádových oblastech základních škol

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému znění závazné vyhlášky uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF