Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.11
ze dne 02.06.2010

k připomínkování návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, a to pro území hlavního města Prahy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
znění návrhu následujícího nařízení: návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, a to pro území hlavního města Prahy

II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY
k navrhovanému nařízení vedených v bodě 1. tohoto usnesení

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF