Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.10
ze dne 10.02.2010

k připomínkování nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 – 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledky interního připomínkového řízení a nemá k předloženému znění „Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 – 2012“ připomínky.

II. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit předání stanoviska příslušnému odboru MHMP.

Tisk Export článku do PDF