Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.8
ze dne 11.11.2009

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava objektu jeslí v ul. Socháňova na 1 třídu MŠ - ZTI“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách „Úprava objektu jeslí v ul. Socháňova na 1 třídu MŠ - ZTI“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy Karel Housar, Hlohová 107, 345 61, Staňkov, IČO: 49205021, jejíž nabídková cena je 172 490,50 s DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF