Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.36
ze dne 10.10.2011

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“ a podpis smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111 , Praha - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky Ing. Karla Červenky, Evaň 11, 410 02 Lovosice, IČO: 12598739
Nabídková cena je 220 000, - Kč jako konečná, není plátcem DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF