Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.11
ze dne 30.03.2011

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“ a podpis smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy SUDOP BRNO, spol. s. r. o., Kounicova 26, Brno
IČO: 44960417. Nabídková cena je 100 800, - Kč s DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF