Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.5
ze dne 14.06.2010

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava říms, klempířských prvků a části fasády objektu školy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy - II. etapa“ a podpis smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Oprava říms, klempířských prvků a části fasády objektu školy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy - II. etapa“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky PP - servis Plzeň s. r. o., U velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň, IČO: 26322242
Nabídková cena 684 124,- Kč s DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF