Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.44
ze dne 23.11.2011

k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce části objektu MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Rekonstrukce části objektu MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky BPŠ Company, s. r. o., Nedokončená 337, 198 00 Praha 9 IČO 25003194
Nabídková cena celku je 943 470, - Kč bez DPH

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF