Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.18
ze dne 30.09.2009

k přidělení náhradního bytu o vel. 3+1/L v domě čp. 1214, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy za byt o vel. 3+1/L v domě čp. 1141, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 3+1/L v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1214 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy jako náhradní za byt o vel.3+1/L v přízemí domu čp. 1141 v ulici Makovského, panu XY, panu XY, oba trvale bytem Makovského čp. 1141, Praha 6 – Řepy a paní XY, trvale bytem Březí.

II. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 3+1/L v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1214 ve Vondroušově ulici panu XY, panu XY, oba trvale bytem Makovského čp. 1141, Praha 6 – Řepy a paní XY, trvale bytem Březí, jako náhradní za byt o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1141 v ulici Makovského, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1140 - 1145. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu č. 2 v čp. 1141 Makovského ul. dohodou.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu o vel.  3+1/L v domě čp. 1214 v Makovského ulici

Tisk Export článku do PDF