Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.36
ze dne 17.03.2011

k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě v Čistovické ulici

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v 1. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici paní XY, bytem Čistovická, Praha 6 – Řepy (1 osoba).

II. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 5.30 ze dne 5. 1. 2011

III. SCHVALUJE
návrh OSOM pronajmout byt o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici paní XY, bytem Čistovická, Praha 6 – Řepy (1 osoba) jako náhradní za byt o vel. 1+1 v 1. podlaží domu v Čistovické ulici, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Čistovická. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v Čistovické ulici dohodou.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF