Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.53
ze dne 13.06.2011

k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu letních měsíců – červenec a srpen 2011.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit z důvodu úniku finančních prostředků za nájemné přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu letních měsíců – červenec a srpen 2011, tj. pro období, kdy nebude svoláno zasedání ZMČ. V kompetenci RMČ bude pronájem bytů a nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
OSOM předložit návrh usnesení na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF