Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.46
ze dne 14.06.2010

k požadavku MČP17 na Drážní úřad o změnu názvu zastávky Praha Zličín na Praha Řepy

Rada MČ

I. ŽÁDÁ
o změnu názvu železniční zastávky Praha Zličín na Praha Řepy

II. UKLÁDÁ
starostce projednat tento návrh se starostou Zličína

Tisk Export článku do PDF