Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.58
ze dne 14.04.2010

k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000, - Kč předsedovi Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000, - Kč předsedovi Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy.

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím tohoto finančního příspěvku

III. UKLÁDÁ
KTA, personálnímu odd., postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF