Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.54
ze dne 14.04.2010

k pořízení vysouvacího banneru pro MČ Praha 17 – s uvedením názvu a znaku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
pořízení vysouvacího banneru pro MČ Praha 17.

II. SOUHLASÍ
s pořízením vysouvacího banneru pro MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi MČ Praha 17 a paní Šímové zajistit potřebné.

Tisk Export článku do PDF