Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.26
ze dne 11.04.2011

k pořádání společenské akce „Pálení čarodějnic“ na pozemku parc. č. 921/1, který je svěřen do správy MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost ZO ČZS Opuková – paní XY, předsedkyně svazu o souhlas majitele pozemku parc. č. 921/1, za účelem pořádání společenské akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2011 v odpoledních hodinách. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ovocný sad v k. ú. Řepy, mezi ulicemi Opuková a U Boroviček.
 
II. SOUHLASÍ
s konáním akce „Pálení čarodějnic“, kterou pořádá ZO ČZS Opuková. Bezpečnost při konání akce bude zajištěna v souladu s dodržením všech platných závazných právních předpisů. Následný úklid pozemku zajistí žadatel na vlastní náklady.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF