Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.5
ze dne 08.09.2010

k plánu stravování okrskových komisí a odborného aparátu pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 15. - 16. 10. 2010, 22. - 23. 10. 2010

Rada MČ

I. SCHVALUJE
plán stravování okrskových komisí a odborného aparátu

II. SCHVALUJE
dofinancování nad limit 61,- Kč na osobu a den a financování pohoštění na školení a to z prostředků rozpočtu MČ – z finanční rezervy kapitoly 10 Pokladní správa

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, informovat ředitelku příspěvkové organizace dle usnesení bodu I. tohoto usnesení

IV. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru provést v říjnu odpovídající změny v rozpočtu městské části roku 2010 – rozpočtová opatření dle bodu II.

Tisk Export článku do PDF