Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.40
ze dne 03.08.2011

k plánu investic na roky 2012 – 2017

Rada MČ

I. PROJEDNALA
plán investic na roky 2012 - 2017
   
II. BERE NA VĚDOMÍ
plán investic na roky 2012 - 2017

III. SCHVALUJE
investiční akce, na které bude městská část uplatňovat nárok na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 a na další roky - viz Tabulka č. 1

IV. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle bodu II. tohoto usnesení a zapracovat požadavky na dotace z rozpočtu hl. m. Prahy do modulu PRO-GINIS a předat na odbor rozpočtu MHMP nejpozději do 12. 8. 2011

Tisk Export článku do PDF