Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.1
ze dne 18.01.2012

k plánu aktivit prevence kriminality na léta 2012 - 2014

Rada MČ

I. PROJEDNALA
plán aktivit prevence kriminality na léta 2012 - 2014

II. SCHVALUJE
plán aktivit prevence kriminality na léta 2012 - 2014

III. UKLÁDÁ
SOC rozpracovat detailně jednotlivé body „plánu aktivit prevence kriminality na léta 2012 - 2014“ pro rok 2012

IV. UKLÁDÁ
KTA, SOC zabezpečit patřičné úkony

V. UKLÁDÁ
EKN alokovat prostředky k zajištění plánu v rámci návrhu rozpočtu na rok 2012

VI. USTANOVUJE
„Pracovní tým pro přípravu plánu prevence kriminality“ ve složení:

Mgr. Jana Poláchová DiS. – předsedkyně
Mgr. Alena Presslová
PhDr. Pavel Soural
Mgr. Naděžda Zemanová
zástupce MP
zástupce POLICIE ČR
zástupce Centra sociálně zdravotních služeb Praha 17

Tisk Export článku do PDF