Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.5
ze dne 23.11.2011

k peněžnímu daru Klubu Silového trojboje Sporting Apis

Rada MČ

I. SCHVALUJE
peněžní dar ve výši 5 tis. Kč Klubu Silového trojboje Sporting Apis na financování startovného na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa

II. SCHVALUJE
uvolnění finančních prostředků na výše uvedený peněžní dar z kapitoly 10 Pokladní správa, § 6409 (ostatní činnosti), položka 5492 (dary obyvatelstvu)

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF