Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.6
ze dne 20.09.2010

k oznámení o veřejném projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
oznámení o veřejném projednání konceptů celoměstsky významných změn I+II, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, které se koná dne 18. 10. 2010 v 8,0 hodin ve velkém sále MHMP

II. SOUHLASÍ
s možností podání stanoviska, námitky a připomínky do 15 - ti dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 2. 11. 2010 k vystaveným konceptům celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit podání stanoviska, námitky a připomínky

Tisk Export článku do PDF