Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.29
ze dne 05.09.2011

k otevření nové třídy v MŠ Bendova, Bendova 1/1123 – termín otevření, financování mezd

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu k návrhu termínu otevření a financování mezd zaměstnanců nové třídy MŠ Bendova, Bendova 1/1123 v místě výkonu Bendova 3/1122

II. SCHVALUJE:
-    otevření nové třídy MŠ Bendova v místě výkonu Bendova 3/1122 s účinností od 1. 4. 2012
-    finanční zajištění platů a příslušných odvodů zaměstnanců nové třídy MŠ Bendova v místě výkonu Bendova 3/1122 do 31. 8. 2012, finanční požadavek na krytí bude zahrnut do návrhu rozpočtu MČ Praha 17 na rok 2012

III. UKLÁDÁ
OŠK podání žádosti o změnu zápisu ve školském rejstříku

Tisk Export článku do PDF