Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.27
ze dne 14.10.2009

k opravě chodníku ul. Krolmusova v Praze 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledek VŘ na akci: „Oprava chodníku ul. Krolmusova v Praze 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s výběrem dodavatele stavebních prací společností IMS-BAU s. r. o. IČ: 27430979, Jahodová 2890, Praha 10/ Nabídková cena: 3 565 787, - Kč včetně DPH

III. UKLÁDÁ
OŽP zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF