Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.3
ze dne 28.04.2010

k odvolání z funkce ředitelky ZUŠ Blatiny

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvody odvolání Věry Pavlíkové z funkce ředitelky ZUŠ

II. SCHVALUJE
odvolání Věry Pavlíkové z funkce ředitelky ZUŠ ke dni 31. 5. 2010

III. POVĚŘUJE
OŠK a personální oddělení KTA zajistit výše uvedené a starostku podpisem příslušných dokumentů

Tisk Export článku do PDF