Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.14
ze dne 11.08.2010

k odstranění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 594, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Odstranění stavby rodinného domku na pozemku parc. č. 594, Praha - Řepy“

II. SCHVALUJE
vypsání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Odstranění stavby rodinného domku na pozemku parc. č. 594, Praha - Řepy“

III. UKLÁDÁ
OSOM zajistit potřebné, paní starostce podpis výzvy.

Tisk Export článku do PDF