k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2009

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.44
ze dne

k odměně ředitelů příspěvkových organizací za II. pololetí 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrhy odměn ředitelů příspěvkových organizací MČ Praha 17 za II. pololetí roku 2009

II. SCHVALUJE
výše odměn vyplácených vedoucím organizací z jejich rozpočtů

III. UKLÁDÁ
písemně informovat vedení příspěvkových organizací