Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 52.5
ze dne 24.09.2012

k odměně ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2012

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrhy odměn ředitelů příspěvkových organizací MČ Praha 17 za I. pololetí roku 2012

II. SCHVALUJE
výše odměn vyplácených vedoucím organizací z jejich rozpočtů

III. UKLÁDÁ
písemně informovat vedení příspěvkových organizací

Tisk Export článku do PDF