Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.41
ze dne 03.08.2011

k odměnám pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ

Rada MČ

I. SCHVALUJE
odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ nebo zaměstnanci dar ve výši 100, - Kč za účast na jednom každém zasedání. Odměna bude vyplácena na základě darovací smlouvy 1x za pololetí.

Tisk Export článku do PDF