Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.7
ze dne 23.05.2012

k odměnám Dozorčí radě

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s předloženým tabulkovým přehledem odměn členů Dozorčí rady včetně prokuristy (viz příloha č. 2)

II. SCHVALUJE
Městská část Praha 17, jako jediný společník společnosti Optimis spol. s r. o., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje odměnu členům dozorčí rady včetně prokury.

Tisk Export článku do PDF