Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.8
ze dne 10.02.2010

k nesouhlasu s vytvořením vjezdu

Rada MČ

I. SCHVALUJE
záporné stanovisko k vytvoření vjezdu na pozemek č. 584

II. UKLÁDÁ
OŽPD zabezpečení předání stanoviska Policii ČR

Tisk Export článku do PDF