Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.37
ze dne 14.09.2009

k navýšení kapacity MŠ Bendova, Bendova 1/1123 a Pastelka, Španielova 27/1316

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu

II. SCHVALUJE
navýšení kapacity MŠ Pastelka, Španielova 27/1316  na 104 dětí a navýšení kapacity ŠJ na 124 strávníků

III. SCHVALUJE
navýšení kapacity MŠ Bendova, Bendova 1/1123 na 208 dětí a navýšení kapacity ŠJ na 238 strávníků

IV.    UKLÁDÁ
zajistit odboru školství vše související se změnami pro školský rejstřík

Tisk Export článku do PDF