Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.45
ze dne 11.11.2009

k návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rozšíření zimní údržby chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2009/2010“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený návrh smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a firmou Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis Praha 6, celková cena činnosti v sezóně 2009/2010 pro případ výskytu četností prací předpokládaného v příslušné výzvě (průměrná sezóna), včetně DPH 593.058,13 Kč.

II. SOUHLASÍ.

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem předmětné smlouvy o dílo, další realizaci zajistí OŽPD

Tisk Export článku do PDF