Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.5
ze dne 11.08.2010

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 Sb. hl. m. Prahy a 7/2009 Sb. hl. m. Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na změnu obecně závazné vyhlášky

II. SOUHLASÍ
s navrhovanou novelizací obecně závazné vyhlášky

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 18. 8. 2010

Tisk Export článku do PDF