Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.25
ze dne 14.06.2010

k návrhu na zvýšení cen nájemného z pozemků pro reklamní činnost (billboardy)

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zvýšení cen nájemného z pozemků pro reklamní činnost - billboardy

II. SCHVALUJE
změnu usnesení RMČ č. 8.14 ze dne 26. 3. 2007 v bodě I. a II. odstavec 3) ceny nájemného pro reklamní činnost (billboard) a směrových poutačů v MČ Praha17 v tomto znění:

a) velikost reklamní plochy nebo plochy světelného poutače do 2 m2 u komunikací:
kategorie A – ul. Karlovarská, Slánská a Plzeňská min. 9000,- Kč/ m2/rok
kategorie B – ostatní komunikace min. 7000,- Kč/ m2/rok

b) velikost reklamní plochy nebo plochy světelného poutače přes 2 m2, vyjma ploch určených 
pouze po kulturní účely, u všech komunikací min. 5000,- Kč/ m2/rok

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF