Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.1
ze dne 30.09.2009

k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17

Rada MČ

I. SCHVALUJE
u České spořitelny, a.s. vytvořit:
- termínovaný vklad ve výši 200 000 tis. Kč s dobou trvání vkladu 6 měsíců
- depozitní běžný účet, který bude zahrnovat volné finanční prostředky ze základního běžného účtu městské části a z fondu obnovy majetku městské části

II. ZPLNOMOCŇUJE
p. Bc. B. Černovského – zástupce starostky městské části k podepsání smlouvy o zřízení termínovaného vkladu v České spořitelně, a.s. ve výši 200 000 tis. Kč

Tisk Export článku do PDF