Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.23
ze dne 02.06.2010

k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh vydání obecně závazné vyhlášky

II. SCHVALUJE
vydání obecně závazné vyhlášky ve spojeném a zkráceném řízení

III. UKLÁDÁ
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 10. 6. 2010

Tisk Export článku do PDF