Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.37
ze dne 10.05.2010

k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkové organizace

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkové organizaci MŠ Laudova 3/1030

II. SCHVALUJE
účetní odpis pohledávek dle přílohy č. 1 s tím, že zvýšené náklady z titulu odpisu pohledávek budou kryty z rezervního fondu příspěvkové organizace

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru informovat ředitelku příspěvkové organizace dle bodu II. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF