Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.19
ze dne 17.03.2011

k nájemní smlouva na dobu určitou 10 let a dobu neurčitou na pronájem ordinací nacházejících se v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s textem nájemní smlouvy s lékaři na dobu určitou 10 let a neurčitou na pronájem ordinací nacházejících se v majetku MČ Praha 17.

II. SCHVALUJE
text nájemní smlouvy s lékaři na dobu určitou 10 let v případě objektu Polikliniky Žufanova a ordinací v ul. Nevanova a neurčitou na pronájem ostatních ordinací nacházejících se v majetku MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zaslat nájemní smlouvu správní firmě Optimis k uzavření nových nájemních smluv s lékaři.

Tisk Export článku do PDF