Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.34
ze dne 18.11.2010

k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK na pořadí zájemců v nabídkovém řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit návrh MK na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici žadatelům č. 1 – paní XY a panu XY, Nevanova 1069 (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF