Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.5
ze dne 27.07.2010

k městskému informačnímu systému v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce „Městský informační systém v k. ú. Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy, souhlasí s financováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF