Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.10
ze dne 19.01.2011

k informaci o zpracované „Studii rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. VZALA NA VĚDOMÍ
informaci o zpracování „Studie rekonstrukce topného systému na ZŠ JANA WERICHA, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy“ a jejího dodatku

II. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury dokončit ověření technických předpokladů pro realizaci u Pražské teplárenské a. s.

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury připravit podklady pro vypsání zadání projektové dokumentace

Tisk Export článku do PDF