Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.30
ze dne 13.06.2011

k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1153/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem Majetkové komise ze dne 6. 6. 2011 na pořadí zájemců v I. kole výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1153/XY o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1153 ve Vondroušově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku

II. DOPORUČUJE
ZMČ pořadí zájemců: obálka č. 4, 2, 3

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF