Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.55
ze dne 13.06.2011

k Fondu obnovy majetku městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
změny ve Statutu fondu obnovy majetku městské části Praha 17

II. SOUHLASÍ
rozšířit bod 3. Statutu fondu obnovy majetku městské části Praha 17 – Výdaje fondu, písm. c) o kapitoly 05 - Sociální oblast a zdravotnictví, 06 - Kultura, sport a cestovní ruch, 07 - Bezpečnost a 08 - Hospodářství

III. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit změny ve Statutu fondu obnovy majetku městské části Praha 17 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 6. 2011

Tisk Export článku do PDF