Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.24
ze dne 25.05.2011

k finančnímu daru věnovanému panem XY Městské části Praha 17 na kulturní a sportovní akce

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000, - Kč věnovaný panem Jiřím Zmatlíkem, Feřtekova, 181 00, Praha 8 – Bohnice, IČO: 62574311
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF