Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.4
ze dne 29.06.2011

k finančnímu daru firmy PAWAPkus, pí Marie Palečková, Vondroušova, 163 00 Praha 6, Městské části Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,- Kč věnovaný firmou PAWAPkus, paní Marie Palečková, Vondroušova, 163 00 Praha 6, IČO: 62925911
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto daru na financování výdajů v souvislosti
s pořádáním akce „Babí léto“ 10. 9. 2011

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF