Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.1
ze dne 25.08.2010

k finančnímu daru firmy NIKASTAV spol. s. r. o., se sídlem Makovského 1177/1, Praha 6, zastoupená Volodymyrem Fedoryshynem

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 50 000, - Kč  firmou NIKASTAV spol. s. r. o., se sídlem Makovského 1177/1, Praha 6

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto finančního daru na poskytnutí informací občanům – prezentace rozvoje MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF