Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 93.19
ze dne 14.07.2010

k finančnímu daru firmy Metrostav a. s., se sídlem Koželušská 2247, 180 00 Praha 8, zastoupená Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 1

Rada MČ

I. PROJEDNALA
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000, - Kč firmou Metrostav a. s., se sídlem Koželušská 2246, 180 00, Praha 8

II. SOUHLASÍ
s přijetím tohoto finančního daru na akci Babí léto 2010

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky vyhotovit darovací smlouvu, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF