Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.24
ze dne 14.06.2010

k doplnění Směnné smlouvy – Sokolovna

Rada MČ

I. PROJEDNALA
doplněnou směnnou smlouvu na pozemky parc. č. 48 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy čp. 125 (Sokolovna) výměra 547m2, parc. č. 49 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3354 m2, p. č. 50/6 ostatní plocha, sportoviště o výměře 10 529m2, p. č. 50/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 854m2- lokalita Sokolovna Řepy a přilehlé sportoviště, vlastník pan Hrubec – celková výměra vyměňovaných pozemků 15 284m2. Pozemek p. č. 1502/153, který směňuje obec Hl. m. Praha, svěřená správa m. č. Praha 17, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 728m2 lokalita severně od ulice Plzeňská v prostoru mezi ulicí Mrkvičkovou a přírodní památkou Kalvárie v Motole vše v k. ú. Řepy.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit návrh doplněné směnné smlouvy na pozemky p. č. 48 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy č. p. 125, (Sokolovna) výměra 547m2, p. č. 49 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3354 m2, p. č. 50/6 ostatní plocha, sportoviště o výměře 10 529 m2, p. č. 50/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 854 m2 - lokalita Sokolovna Řepy a přilehlé sportoviště, vlastník pan Hrubec – celková výměra vyměňovaných pozemků 15 284 m2 za pozemek p. č. 1502/153, který vlastní obec Hl. m. Praha, svěřená správa m. č. Praha 17, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 728 m2- lokalita severně od ulice Plzeňská v prostoru mezi ulicí Mrkvičkovou a přírodní památkou Kalvárie v Motole vše v k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh doplněné směnné smlouvy na pozemky na jednání ZMČ

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.

V. ZMOCŇUJE
starostku MČ k podpisu doplněné směnné smlouvy, případně jejich dodatků.

Tisk Export článku do PDF