Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.16
ze dne 06.01.2010

k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1284/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1284/XY v ul. Španielova čp. 1284 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1284/XY v ul. Španielova čp. 1284 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.10 ze dne 16. 12. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova čp. 1284 až 1290 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF